Công trình Phan Thiết Hệ 5000L/ngày

Công trình Phan Thiết Hệ 5000L/ngày do Solar Viet thi công năm 2016