Công Trình Khách Sạn Đà Nẵng

Công Trình Khách Sạn Đà Nẵng hệ 3000L/ngày do Solar Viet thi công năm 2015