Công Trình Khách Sạn Đà Lạt hệ 1000L/ngày

Công trình khách sạn Đà Lạt hệ 1000l/ngày do Solar Viet thi công tháng 10/2017