Công Trình Khách Sạn Cần Thơ

Công Trình Khách Sạn Cần Thơ hệ 5000l/ngày do Solar Viet thi công năm 2016