Công trình điện năng lượng mặt trời nhà ở dân dụng hệ 5,280kwp Hóc Môn

Công trình điện năng lượng mặt trời nhà ở dân dụng hệ 5,280kwp Hóc Môn