Công trình điện năng lượng mặt trời công suất 8.58kwp khách sạn Japan Dĩ An

khách sạn Japan Dĩ An