Công trình điện năng lượng mặt trời Bến Cát – Bình Dương công suất 10,5kwp Pin Mono Irex Solar BK